Zakup pierwszego skrzyniowca

Nasz pierwszy skrzyniowiec z roku 1997.

Fot. z archiwum L&K Transport.