Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Palcat L & K Transport z siedzibą w Żaganiu, ul. Śląska 20/3. Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez adres email transport@palcat.pl. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

FORMULARZ KONTAKTOWY
2. Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu i odpowiedzi na zapytanie oraz przedstawienia oferty przez Krzysztof Palcat L & K Transport. Podanie danych osobowych następuje poprzez kliknięcie przycisku „wyślij”
3. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz – jest to niezbędne przetwarzanie danych w celu świadczenia usług (art.6 ust.1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO)
4. Dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą przez 1 rok od daty przesłania formularza lub do chwili sprzeciwu wniesienia względem przetwarzania danych dla celów marketingowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
5. Podane dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne związane z udostępnianiem formularza kontaktowego.
6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa.